134. kantonský veletrh nabírá spád s novým zaměřením na Německo, Turecko a Nizozemsko

KUANG-ČOU, Čína, 26. září 2023 /PRNewswire/ — Ve dnech 5. až 13. září se pod vedením viceprezidenta a generálního tajemníka Kantonského veletrhu a generálního ředitele Čínského centra zahraničního obchodu Chu Shijia uskutečnila rozsáhlá propagační cesta významných čínských zástupců do Německa, Turecka a Nizozemska. Cesta zahrnovala úspěšná propagační setkání a semináře v těchto třech zemích, kterých se zúčastnilo celkem přes 210 podnikatelů, a návštěvy předních výstavních míst Messe Frankfurt, Koelnmesse a Messe Düsseldorf. Podařilo se úspěšně navázat spolupráci s významnými organizacemi, jako jsou Německo-asijský obchodní kruh, Ankarská obchodní komora, Istanbulská obchodní komora, Turecká rada pro zahraniční hospodářské vztahy (DEİK) a Evropsko-čínská síť MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions – konference, pobídková turistika, firemní akce a kongresy).

S pozoruhodnými výsledky byly rovněž provedeny terénní studie u významných korporací, jako jsou Metro AG a Koopman International, které mají za cíl rozvíjet praktickou spolupráci na výstavních projektech.

Chu Shijia na setkáních s podnikatelskou komunitou zdůraznil významný pokrok dosažený v komplexní spolupráci mezi Čínou a třemi navštívenými zeměmi. Neochvějná podpora ze strany vedení pozvedla tuto spolupráci na novou úroveň, která představuje významný přínos pro podniky i občany. S ohledem na to srdečně pozval podniky z těchto tří zemí, aby se jako vystavovatelé zúčastnily Kantonského veletrhu, získávaly zde kontakty a naplno využily jeho kvalit účinné propagační platformy pro obchod. Jejich účast přinese ideální příležitost k navázání nových partnerství a odhalení svěžích obchodních perspektiv.

Zástupci tří navštívených zemí ve své rozhodné podpoře rozvoje obchodních vztahů s Čínou zdůraznili především mimořádný potenciál pro spolupráci. Zavázali se také zorganizovat skupiny pro účast na Kantonském veletrhu, které tak budou moci čerpat z jeho jedinečných příležitostí.

Kantonský veletrh zavádí od 134. ročníku několik zajímavých změn. Některé výstavní plochy budou optimalizovány a upraveny, návštěvníci by tedy měli přizpůsobit plánování své návštěvy těmto změnám. Podrobné informace o veletrhu najdete na jeho oficiální webové stránce, na níž se zároveň doporučuje zahraničním hostům provést předběžnou registraci a zajistit si tak bezproblémovou návštěvu. Předběžná registrace je již otevřena na adrese https://www.cantonfair.org.cn/en-US/pages/655692320955457536.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2219424/Canton_Fair.jpg

SOURCE Canton Fair