UnionPay a maďarská spoločnosť K&H Payment Services podpísali dohodu o rozsiahlej spolupráci pri prijímaní platobných kariet, čím ďalej rozšírili európsku sieť

BUDAPEŠŤ, Maďarsko, 27. septembra 2023 /PRNewswire/ — UnionPay v spolupráci s maďarskou spoločnosťou K&H Payment Services usporiadala slávnostný podpisový ceremoniál, ktorým oznámila úspešné spustenie rozsiahlej dohody o akceptácii platobných kariet UnionPay dňa 25. septembra 2023 v sídle skupiny K&H Group v Budapešti v Maďarsku. Ceremoniálu sa zúčastnil aj predseda predstavenstva China UnionPay, Shao Fujun, a pán Otto Paulovics, výkonný riaditeľ spoločnosti K&H Payment Services. Spolupráca predstavuje ďalšie rozšírenie siete UnionPay na prijímanie kariet v Maďarsku, čím sa pre držiteľov kariet vytvorí prístup k približne 25 000 POS terminálom a 12 000 obchodníkom.

Od 1. septembra 2023 umožňuje strategická aliancia medzi UnionPay International (UPI) a K&H Payment Services všetkým zúčastneným obchodníkom v Maďarsku spracovávať transakcie kartami UnionPay. Okrem podpory čipových platieb EMV predstaví K&H Payment Services aj bezkontaktné riešenie QuickPass od UnionPay. Táto spolupráca zvyšuje akceptovateľnosť karty UnionPay a poskytuje držiteľom kariet širšie možnosti platieb v oblasti stravovania, pohostinstva, zábavy, maloobchodu a ďalších oblastí.

Shao Fujun, predseda predstavenstva China UnionPay, poznamenal: „Po obnovení cezhraničných pohybov zohráva UnionPay kľúčovú úlohu pri vytváraní globálnej platobnej siete, ktorá uľahčuje finančné platobné služby na podporu oživenia trhu cestovného ruchu. Táto spolupráca upevňuje európsky vplyv UnionPay. Sme odhodlaní maximalizovať našu rozsiahlu sieť, produkty a služby a zároveň spojiť sily s partnermi z odvetvia, aby sme obohatili oblasť digitálnej akceptácie a zabezpečili držiteľom kariet rozmanité a pohodlné spôsoby platieb.”

„Spustenie novej služby je dôležitým míľnikom v činnosti K&H Payment Services. Táto nová služba je v súlade s našou stratégiou ponúkať partnerom spoľahlivé riešenia v oblasti prijímania kariet a inovatívnych platieb vo všeobecnosti, ktoré sú orientované na zákazníka, a tak ďalej zvyšovať spokojnosť koncových používateľov, v tomto prípade cestujúcej verejnosti a používateľov kariet,” zdôraznil Ottó Paulovics, výkonný riaditeľ spoločnosti K&H Payment Services.

K&H Payment Services je jedným z významných miestnych akvizítorov na maďarskom trhu a je zodpovedný za prevádzku približne 25 000 POS terminálov, ktoré predstavujú trhový podiel 9 %. Má tiež zmluvný kontakt s 12 000 obchodníkmi v krajine. Spolu s UnionPay začali spolupracovať na akceptovaní kariet UnionPay v Maďarsku v máji 2022 a v auguste 2023 už začalo všetkých 12 000 obchodníkov a ich 25 000 POS terminálov akceptovať karty UnionPay.

Spoločnosť UnionPay začala s prijímaním kariet v Maďarsku už v roku 2010 a v súčasnosti môže karty UnionPay prijímať viac ako 70 % obchodníkov a 45 % bankomatov v Maďarsku. Do konca júla 2023 nadviazala spolupráce s hlavnými maďarskými miestnymi zástupcami a cezhraničnými inštitúciami, ako je najväčší zástupca, najväčšia maďarská banka WorldLine (SIX Payment Services) s mierou akceptácie dosahujúcou 70 %, Global Payments a nedávno spustená spoločnosť K&H Payment Services so 102 000 obchodníkmi a 2 343 bankomatovými terminálmi prijímajúcimi karty UnionPay a s mierou akceptácie 45 %. Význam tohto zjednotenia sa zvyšuje vzhľadom na štvornásobný nárast počtu čínskych turistov, ktorí navštívili Maďarsko medzi januárom a júlom 2023, v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

O spoločnosti K&H Payment Services

K&H Payment Services, jeden z popredných poskytovateľov finančných služieb v Maďarsku, poskytuje komplexné riešenia na prijímanie kreditných kariet pre fyzické POS terminály, softvérové POS a online platformy. Spoločnosť bola založená v roku 2019 a je dôkazom prístupu K&H Bank zameraného na zákazníka v kombinácii s rozsiahlou ponukou produktov ČSOB. Spoločnosť podporuje celý rad kariet vrátane medzinárodných kreditných kariet a miestnych finančných riešení a ročne dohliada na 100 miliónov transakcií v hodnote viac ako 2 miliárd EUR.

O spoločnosti UnionPay International

UnionPay International sa zameriava na medzinárodnú činnosť UnionPay, globálnej platobnej siete, ktorá slúži najväčšej základni držiteľov platobných kariet na svete. Spolupracuje s viac ako 2 500 partnermi na celom svete a akceptácia UnionPay teraz pokrýva viac ako 181 krajín a regiónov. Mimo pevninskej Číny je UnionPay prijímaná u viac ako 63 miliónov obchodníkov a v 1,76 milióne bankomatov.

SOURCE UnionPay International